Skip to content

Adnoddau Defnyddiol

Adnoddau Defnyddiol

Dyma rhai adnoddau a all fod yn ddefnyddiol i chi. Ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill ac nid ydym yn argymell unrhyw sefydliad penodol.

Cymorth Cyfreithiol GOV.UK
Gwefan: https://www.gov.uk/legal-aid

Cymdeithas y Cyfreithwyr, cynghorwyr cyfreithiol ag achrediad ym maes iechyd meddwl
Gwefan: http://www.lawsociety.org.uk/for-the-public/accredited-specialists/mental-health/

Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Lloegr
Gwefan: http://www.justice.gov.uk/tribunals/mental-health

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl, neu am iechyd meddwl perthynas neu ffrind, mae nifer o grwpiau gwirfoddol a allai helpu:

C.A.L.L.
Gwasanaeth gwrando a chefnogi di-dâl a chyfrinachol ar gyfer Cymru gyfan. Rhadffôn 0800 132 737, testun 81066, neu ewch i http://callhelpline.org.uk  

Mind
Hawliau cyfreithlon: http://www.mind.org.uk/information-support/legal-rights/
Eiriolaeth a iechyd meddwl: http://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/advocacy-in-mental-health/

E-bost: legal@mind.org.uk neu ffoniwch 0300 123 3393

Rethink
Byw â salwch iechyd meddwl: http://www.rethink.org/living-with-mental-illness

Os ydych mewn argyfwng, ffoniwch eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, eich Meddygfa neu’r gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar unwaith.

Dolenni perthnasol

Mae Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru yn gwrando ar geisiadau ac atgyfeiriadau gan gleifion sy’n dod o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.
Corff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd Meddwl 2007 yw Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani rydym wedi trefnu’r cwestiynau mwyaf cyffredin a’r atebion dan benawdau.
Corff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd Meddwl 2007 yw Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.