Skip to content

Penderfyniadau

Penderfyniadau

Nid yw penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru’n cael eu cyhoeddi.

Efallai y bydd y tribiwnlys yn rhoi ei benderfyniad yn llafar yn y gwrandawiad, ond nid yw hynny’n digwydd bob tro. Bydd y tribiwnlys yn anfon hysbysiad at bob parti, cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol ar ôl y gwrandawiad penderfynu terfynol, gan egluro beth yw penderfyniad y tribiwnlys a rhoi rhesymau dros y penderfyniad.

Dolenni perthnasol

Mae Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru yn gwrando ar geisiadau ac atgyfeiriadau gan gleifion sy’n dod o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.
Corff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd Meddwl 2007 yw Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani rydym wedi trefnu’r cwestiynau mwyaf cyffredin a’r atebion dan benawdau.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais neu gyfeirio mater, cysylltwch â ni.