Skip to content

Tabl Cymhwysedd

Tabl Cymhwysedd

Mae ein tabl cymhwysedd yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am:

  • Ceisiadau – pa bryd y gellir gwneud cais a therfynau amser pwysig; ac
  • Atgyfeiriadau - yr amgylchiadau pan fydd yn rhaid gwneud atgyfeiriad.

Dolenni perthnasol

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais neu gyfeirio mater, cysylltwch â ni.
Mae Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru yn gwrando ar geisiadau ac atgyfeiriadau gan gleifion sy’n dod o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.