Cyfarwyddyd Ymarfer - Rheol 15

Mae’r Cyfarwyddyd Ymarfer hwn wedi ei fwriadu i egluro gofynion Rheol 15 a'r Atodlen i’r Rheolau Tribiwnlys Iechyd Meddwl Cymru 2008.