Ein rhestr o eiriau a’u hystyr

Mae ein Rhestr o Eiriau yn egluro rhai o’r termau sy’n cael eu defnyddio’n aml ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau.

Gallwch lawrlwytho ein llyfryn 'Rhestr o Eiriau MHRTW - 16'.

Os byddwch yn cael problem wrth lawrlwytho unrhyw canllaw, neu os hoffech gael yr wybodaeth mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.