Gall defnyddwyr tribiwnlys roi adborth i’r tribiwnlys ynglŷn â’n gwasanaethau gweinyddol drwy:
  • anfon llythyr
  • anfon ffacs
  • anfon ebost
  • ffonio.

Rydym yn croesawu adborth ynglŷn â’r agweddau gweinyddol ar ein gwaith er mwyn i ni allu gwella’n gwasanaeth. Fodd bynnag, os ydych am wneud cwyn ffurfiol ynglŷn â’r gwasanaeth rydym wedi’i ddarparu, cysylltwch â ni i drafod eich cwyn neu ysgrifennwch atom i ddweud wrthym pam rydych yn anfodlon â’r gwasanaeth a ddarparwyd.

Os ydych am roi adborth i ni, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd ar y dudalen Cysylltu.

Gallwch hefyd roi adborth i ni ynglŷn â’n gwasanaethau gweinyddol drwy lenwi’r Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid neu drwy lenwi’r ffurflen Adborth ar-lein isod.