Adborth

Gall defnyddwyr y Tribiwnlys roi adborth i’r Tribiwnlys:
  • yn ysgrifenedig
  • trwy e-bost
  • trwy ffôn
  • yn bersonol

Croesawn adborth ar bob agwedd ar ein gwaith er mwyn gwella ein gwasanaeth. Os ydych eisiau rhoi adborth i ni neu yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol am y gwasanaeth a ddarparwn, defnyddiwch yr wybodaeth ar ein tudalen Cysylltu.

Mae cyfle hefyd i roi adborth i ni ar ddiwedd y broses apelio neu hawlio trwy lenwi ein Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid.