Adnoddau Defnyddiol

Dyma rhai adnoddau a all fod yn ddefnyddiol i chi. Ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill ac nid ydym yn argymell unrhyw sefydliad penodol.

Cymorth Cyfreithiol GOV.UK 
Gwefan: https://www.gov.uk/legal-aid

Cymdeithas y Cyfreithwyr, cynghorwyr cyfreithiol ag achrediad ym maes iechyd meddwl 
Gwefan: https://www.lawsociety.org.uk/public/for-public-visitors/using-a-solicitor/law-society-accreditations#h3-heading10 

Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Lloegr 
Gwefan: http://www.justice.gov.uk/tribunals/mental-health

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl, neu am iechyd meddwl perthynas neu ffrind, mae nifer o grwpiau gwirfoddol a allai helpu:

C.A.L.L. 
Gwasanaeth gwrando a chefnogi di-dâl a chyfrinachol ar gyfer Cymru gyfan. Rhadffôn 0800 132 737, testun 81066, neu ewch i http://callhelpline.org.uk  

Mind
Hawliau cyfreithlon: http://www.mind.org.uk/information-support/legal-rights/ 
Eiriolaeth a iechyd meddwl: https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/advocacy/legal-rights-to-advocacy/ 

E-bost: legal@mind.org.uk neu ffoniwch 0300 123 3393

Rethink 
Byw â salwch iechyd meddwl: http://www.rethink.org/living-with-mental-illness

Os ydych mewn argyfwng, ffoniwch eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, eich Meddygfa neu’r gwasanaeth y Tu Allan i Oriau ar unwaith.