Tabl cymhwysedd

Mae ein tabl cymhwysedd yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am:
  • Ceisiadau – pa bryd y gellir gwneud cais a therfynau amser pwysig; ac
  • Atgyfeiriadau - yr amgylchiadau pan fydd yn rhaid gwneud atgyfeiriad.