Gwrandawiad Tribiwnlys

Mae ein llyfrynnau canllaw am y gwrandawiad tribiwnlys, pwerau’r tribiwnlys a chymhwysedd i gael treuliau tystion a’n ffurflenni ar gyfer mynychu’r gwrandawiad tribiwnlys a hawlio treuliau tystion fel a ganlyn:

Llyfrynnau Canllaw

  • Gwrandawiad Tribiwnlys: mae ein llyfryn canllaw yn egluro beth sy’n digwydd mewn gwrandawiad tribiwnlys, pwy all dod i wrandawiad tribiwnlys a phwerau’r tribiwnlys (Llyfryn Canllaw MHRTW - 08)
  • Pwerau’r Tribiwnlys: mae ein llyfryn canllaw yn egluro’r meini prawf cyfreithiol sy’n rhaid i’r tribiwnlys eu hystyried cyn y gall wneud penderfyniad (Llyfryn Canllaw MHRTW - 13)
  • Treuliau Tystion: mae ein llyfryn canllaw yn rhoi gwybodaeth am gymhwysedd a sut i gwblhau’r ffurflen treuliau tystion am fynychu gwrandawiad tribiwnlys (Llyfryn Canllaw MHRTW - 12)

Ffurflenni

  • Ffurflen mynychu gwrandawiad tribiwnlys (Ffurflen Bresenoldeb MHRTW - 03)
  • Ffurflen hawlio treuliau tystion (Ffurflen Hawlio MHRTW - 04)

Gellir lawrlwytho ein llyfrynnau canllaw a ffurflenni isod. Os ydych chi’n cael problemau wrth geisio lawrlwytho unrhyw ffurflenni neu canllaw, neu os hoffech chi eu cael mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.