Pwerau'r Tribiwnlys

Mae awdurdodaeth a phwerau Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru wedi’u hamlinellu yn y ddeddfwriaeth sy’n cael ei rhestru ar dudalen rheoliadau ein gwefan.

Mae Pwerau’r Tribiwnlys, ein llyfryn canllaw, yn egluro’r meini prawf cyfreithiol y mae’n rhaid i’r tribiwnlys eu hystyried cyn y gall wneud penderfyniad a phrif bwerau’r tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho ein 'Llyfryn Canllaw MHRTW - 13'. Os byddwch yn cael problem wrth lawrlwytho unrhyw canllaw, neu os hoffech gael yr wybodaeth mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.