Adroddiadau Blynyddol

Mae’r tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth am y math o geisiadau a chyfeiriadau sy’n dod i law, ynghyd â’u nifer.

Mae’r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau a’r atgyfeiriadau a dderbyniwyd, gwybodaeth rheoli perfformiad a gwariant y tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho adroddiadau blynyddol o’r dolenni isod.

Os ydych chi’n cael trafferth lawrlwytho neu eisiau copi mewn fformat arall, cysylltwch â ni.